72.24%
PM10 36.12 μg/m3
PM2.5 31.44 μg/m3
PM1 19.31 μg/m3
990
Ciśnienie hPa
16.6
16
rpi: 17.07°C, alarm: 16°C
Temperatura °C
100
Wilgotność %
10%
Sprawność: 91.67%
Zasilanie: 14.9oC
Nawiew: 23.7oC
Wywiew: 24.5oC
Strych: 28.0oC
25.7°C
Salon: 25.5°C (30°C)
Sypialnia: 27°C (27.5°C)
Łazienka: 26°C (28°C)
Filip: 26.5°C (30.5°C)
Nela: 26°C (28°C)
Pralnia: 25°C (34°C)
Parter: 26.5 °C
Pietro: 27 °C
cwu: 49.6°C
obl: 16°C / zas:29.1°C/ pow:24°C
spr: 4852
DM: 0
2020.08.05 06:56