0%
PM10 0 μg/m3
PM2.5 0 μg/m3
PM1 0 μg/m3
526
Ciśnienie hPa
-2.6
-3.6
rpi: -137.75°C, alarm: 6549.1°C
Temperatura °C
40.94
Wilgotność %
70%
Sprawność: 27.27%
Zasilanie: 23.0oC
Nawiew: 23.3oC
Wywiew: 24.1oC
Strych: 28.9oC
19.4°C
Salon: 21°C (21.5°C)
Sypialnia: 21.5°C (21°C)
Łazienka: 22°C (21°C)
Filip: 21°C (17°C)
Nela: 21.5°C (22°C)
Pralnia: 23.5°C (5°C)
Parter: 22 °C
Pietro: 22 °C
cwu: 53.2°C
obl: 35.3°C / zas:36.7°C/ pow:26.2°C
spr: 13158
DM: 100
2023.02.04 19:31